SÖDRA KOMPANIET HAGESTADBORGSVÄGEN För evigt stängt